Home สอนใจ กรรมของคนที่ชอบใส่ร้ า ย ว่าให้คนอื่นเสียหาย อาจต้องเจอแบบนี้

กรรมของคนที่ชอบใส่ร้ า ย ว่าให้คนอื่นเสียหาย อาจต้องเจอแบบนี้

0 second read
ปิดความเห็น บน กรรมของคนที่ชอบใส่ร้ า ย ว่าให้คนอื่นเสียหาย อาจต้องเจอแบบนี้
0
89

ก ร ร มจากคำพูด ..เรื่องเล็กๆ ที่ใครก็ทำได้

ใครพูดดีก็จะเกิดผลดีแก่ตัว ส่วนใครพูดชั่วก็จะมีแต่เรื่องชั่วๆ

เข้ามาในชีวิตทั้งนี้คนที่ชอบพูดไม่ดีชอบโกหกนินทาว่าร้ า ยผู้อื่น

พูดกระทบกระแทก พูดจาหย าบคาย

คิดว่าตนเองเป็นใหญ่ ฉลาดเหนือกว่าผู้อื่น

ไม่มีความจริงใจ หรือเรียกภาษาชาวบ้านง่ายๆ

ว่าเป็น คนต อ แ ห ล ต้องรีบมาอ่านเลยนะ

เพร าะผลก ร ร มที่จะกล่าวต่อไปนี้

มันจะทำให้คุณเปลี่ยนพฤติก ร ร มไปตลอดชีวิต

โดยผลก ร ร มที่เห็นได้ชัดของผู้ที่ชอบต อ แ ห ลในชาตินี้

ก็คือปากของผู้นั้นจะดูผิดรูปร่าง ปากเ ห ม็ น

ระบบปาก ลิ้น คอ จะมีปัญหาบางครั้งจะมีอาการเจ็บปาก

ปากแห้งง่าย ลิ้นเป็นแ ผ ล

ฟั น หั กหลุดร่วงง่าย เสียงแหบพร่า ร้ า ย แ รงที่สุด

คือเ จ า ะ ค อ” นอกจากนี้เวลาพูดอะไรออกไป

ก็จะไม่มีคนเชื่อถือ ไม่มีใครสนใจ

และมักจะไม่ประสบความสำเร็จตลอดจนในชีวิต

มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอยู่ทุกครั้ง

ทั้งจากครอบครัว เพื่อน เรียกได้ว่าไม่หยุด

ไม่หย่อนกันเลยทีเดียวในทางพุทธศาสนาเชื่อว่า

ผู้ที่ชอบพูดว่าร้ า ยให้ผู้อื่น เมื่อต ายไปแล้ว

จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกในขุมที่ 4 ที่ชื่อว่า “โรรุวมหานรก”

ซึ่งในนรกขุมนี้ จะเต็มไปด้วยเสียงร้องครวญอย่ าง

น่าเวทนาไม่หยุดไม่หย่อน

ราวกับเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ที่ได้ไปทะเลาะ

นินทาว่าร้ า ยไม่หยุดไม่หย่อนเช่นกัน

สัตว์นรกในขุมนี้จะได้รับความทรมานจากการถูกไฟนรกแผดเผาร่างกาย

จนต้องกรีดร้องด้วยความทรมานดังลั่นทั่วขุมนรก

และจะต้องอยู่ในขุมนี้นานนับ 4,000 ปี นรก

สำหรับวิธีการหลุดพ้นจากความทรมานนี้

ต้องเริ่มที่ตัวของเราเองเป็นอันดับแรก

ด้วยการเลิกเป็นคนต อ แ ห ล หยุดว่าร้ า ย

นินทา พูดจาหย าบคาย หาเรื่องจิกกัดผู้อื่น

ควรที่จะหมั่นรักษา ศีล 5 คิดดี ทำดี พูดดี ทำจิตใจให้สงบผ่องใส

เพียงเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

เชื่อว่าชีวิตจะสงบสุข ปราศจากความทุกข์

และได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่อย่ างแน่นอน

ผลบุญจากการตั้งใจเลิกนินทาว่าร้ า ยผู้อื่น

ที่จะเห็นได้ชัดในทันทีคือ คุณจะกลายเป็นคนมีเสน่ห์

ผู้คนจะให้ความเชื่อถือ อยู่ที่ไหนก็รู้สึกสบายใจ

เพ ราะเป็นคนไม่มีพิ ษ ไม่มีภัย ไม่ก่อก ร ร มสร้างเ ว รกับผู้อื่นนั่นเอง

ที่มา : read555

Load More Related Articles
Load More By adminta
Load More In สอนใจ
Comments are closed.

Check Also

หากวันนี้คุณนั้นต้องเดินทางไปเที่ยวเกาะร้าง ให้คุณเลือกผลไม้ที่คุณชอบติดไปด้วย 1 ชนิด

วันนี้เรามีเกมภาพจิต วิ ท ย ามาให้คุณนั้น ได้ลองเล่นเพื … …