Home สอนใจ เมื่ออย า กหลุดพ้นจากทุกข์ในรัก ต้องเข้าใจรักก่อน

เมื่ออย า กหลุดพ้นจากทุกข์ในรัก ต้องเข้าใจรักก่อน

0 second read
ปิดความเห็น บน เมื่ออย า กหลุดพ้นจากทุกข์ในรัก ต้องเข้าใจรักก่อน
0
145

1. การสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร

ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไป ไม่มีอะไร

จากเราไปตลอดกาล ถ้าคลี่เวลาออกเป็นเส้นตรง

และสามารถเห็นได้จริงทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคตพร้อมกัน

เราคงเห็นตัวเองได้ของรักแล้วเสียของรัก

หัวเราะแล้วร้องไห้ พบแล้วพลัดพราก

ย้อนเวียนกลับไปกลับมา สลับกันเป็นสายโซ่ยืด ย า ว

2. ธรรมชาติจะบังคับให้เราทิ้งทุกคนไปอยู่ดี

เราเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม เรารัก

และหวังหอบหิ้วใครไปด้วยก็ตาม

พวกเราต่างก็เป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยว

มาสวมหัวโขนเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง คนรัก เพื่อน ศัตรู

หรืออะไรอื่นเดี๋ยวเดียว แล้วก็ต้อง ต า ย

จากไปเป็นอื่น แม้ในชาติเดียวกันก็อาจเป็นอะไรหลาย ๆ

ฐานะ บางคนเดินชนไหล่หรือเหยียบเท้าใครอีกคน

บนถนน ทะเลาะกัน เ ลื อ ด ขึ้นหน้าเป็นพัก

กว่าจะจำได้ว่าเคยเป็นเพื่อนรักสุดรัก

สมัยประถมมัธยมที่เคยอ ย า กไปไหน ๆ

ด้วยกันตลอดชีวิต แต่พอห่างกันมาก ๆ

เจออีกทีอาจกลายเป็นศัตรูก็ได้

เราต่างถูกหลอกว่ามีคนรักและเครือข่ายญาติมิตร

ทั้งที่จริงทุกคนไม่มีแม้แต่เงาติดตามตัวเองไปได้ตลอด

3. มนุษย์เราถูกหลอกให้หลงติด

หลงร้องไห้คร่ำครวญกับสิ่งที่วันหนึ่งต้องทิ้งไป

ไม่ว่าจะได้อะไรมาแค่ไหนก็เสียไปแค่นั้น

หลงทำบาปทำ ก ร ร ม ติดตัวไปภพหน้ากัน

ก็เพียงเ พราะยังติด ยังไม่รู้ด้วยกันทั้งสิ้น

4. ตัวผู้รัก ผู้ถูกรัก ผู้สมหวัง ผู้ผิดหวัง

ปรากฏมีสาระอยู่แต่ในจิตอันปรุงแต่ง

เสกปั้นสรรค์ไป จูงให้เราหลงไป

เพ้อไป ปราศจากแก่นสาร

5. ปกติเวลาเราฟุ้งซ่านถึงใคร

เราจะรู้สึกว่าเขามารบกวนเรา

เราจะมีปฏิกิริ ย า ทางใจกับเขาเป็นชอบ

เป็นชังยิ่ง ๆ ขึ้นทุกครั้งที่เขามาอยู่ในหัวของเรา

ทั้งที่ตัวจริงของเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นเลย

6. บทสรุปหนึ่งก็คือว่า รักแท้น่ะมีจริง

แต่ที่จริงกว่านั้นคือกิเลส

หมายความว่าถ้ามองตามสายตาทางโลกก็ต้องว่ามี

แต่ถ้ามองตามสายตาทางธรรมก็ต้อง

ว่ารากของรักแท้นั้นมาจากกิเลสนี่เอง

ที่รักแท้จะมีอันต้องกลับกลายเป็นรักเก๊

ก็ด้วยกิเลสอันเดียวกันอีกนั่นแหละ

โดยมีตัวแปรเช่นบุคคล เวลา

และสถานการณ์มาร่วมสมการกิเลส

7. กิเลสมากก็ทุกข์มาก กิเลสน้อยก็ทุกข์น้อย

สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์

8. พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าคนเรามีรักร้อยก็นับว่าทุกข์ร้อย

มีรักสิบก็นับว่าทุกข์สิบ มีรักหนึ่งก็นับว่าทุกข์หนึ่ง

หากไม่มีรักเลย ก็แปลว่าไม่ต้องมีทุกข์

เพ ราะรักเลยเช่นกัน สรุปคือ

ความรักเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของความทุกข์เท่านั้น

ต่อให้รักกันยืด ย า วจนแก่เฒ่า

วันหนึ่งก็ต้องทุกข์ใหญ่หลวงเ พราะความ

พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักอยู่ดี

9. การเกิดใหม่ช่างเป็นอะไรที่ไม่เหมือนเดิม

ไม่มีอะไรประกันความแน่ใจ

และไม่มีใครจำใครได้ เหมือนเล่นซ่อนหาชนิดปิดทางพบเจอ

ทำให้ณชะเลมองความสัมพันธ์ทั้งหลายเป็นเรื่องหลอกลวง

ถึงแม้พ ย า ย า มเป็นที่พึ่งให้กันก็เป็นไปได้แค่เดี๋ยวเดียว

แล้วต่างต้องแยกย้ายไปเสวย ก ร ร ม ตามวิบากแห่งตน

ไม่อาจนัดหมายว่าจะไปเจอกันที่ไหน

เมื่อไหร่ ในสภาพเช่นใดเลย

10. อยู่ในสังสารวัฏ ท่องเที่ยวเกิด ต า ย ไปเรื่อย ๆ นั้น

แม้สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สังสารสัตว์หวังฝากไว้ให้อบอุ่นใจ

คือความรัก ความมั่นคงของเนื้อคู่ที่จะติดตามกันไปทุกภพทุกชาติ

เอาเข้าจริงก็แค่ความไม่แน่นอนอีกชนิดหนึ่ง

ความแปรปรวนเป็นอื่นได้อีกชนิดหนึ่ง

11. ภพชาติ ความสัมพันธ์

และสายใยต่างๆนั้นซับซ้อน

มีความไม่แน่นอนเป็นความหวังได้ด้วยเหตุปัจจัยอันลึกลับเกินหยั่ง

ทำใจไว้แต่แรกว่าเราทุกคนเป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยว

จะได้สบายใจในระยะ ย า ว

12. ความรักชั้นสูงคือความรักพระนิพพานล

เมื่อรักพระนิพพานอันเป็นธรรมชาติสูงสุดเหนือสมมุติได้

บุคคลย่อมไม่หลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต่ำกว่านั้น

แบบยอม ต า ย ถวายชีวิตอีก

13. วันก่อนเมื่อคุณยังไม่อกหัก

ก็มีใครบางคนอกหักมาก่อน

วันนี้คุณกำลังอกหัก ก็มีใครบางคนหายเศร้า

ทำใจได้ไปล่วงหน้าแล้วล

พรุ่งนี้ถ้าคุณสดใสได้เหมือนมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

ลืมความเศร้าจากอาการฟูมฟายเพร าะเสียของน่ารักน่าใคร่

ก็จะมีใครบางคนมารับช่วงแทน โศกเศร้า

อาลัยอาวรณ์ ราวกับไม่อาจผ่านทางลำบากได้สำเร็จ

14. โลกเป็นอย่างนี้มานานเต็มที

แต่ก็ไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นของน่าเบื่อหน่าย

15. ความรักมักเล่นตลก ตอนต้องการส่วนใหญ่ไม่มา

แต่บางทีมาตอนไม่ต้องการ ตอนมาก็มักมาพร้อมปัญหา

16. เหมือนความรักจะเป็นเครื่องยืนยันว่า

ของจริงคือทุกข์ ความสุขแค่ของปลอม

17. รักนั้น เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์

เป็นที่มาของความผิดหวังเมื่อไม่ได้บุคคลอันเป็นที่รักมาครอง

เป็นที่มาของความคร่ำครวญเมื่อพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก

เป็นที่มาของความอึดอัดเมื่อได้อยู่ร่วมกับคนที่เข้ากับเราไม่ได้เต็มร้อย ฯลฯ

18. บางทีรางวัลของคนดีก็ไม่ใช่จะมีคู่ที่สมหวังแบบเร็วๆ

ธรรมชาติอาจกะเกณฑ์ให้เราเจอทุกข์เสียก่อน

เพื่อใช้ความทุกข์นั้นเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่ความสุข

ที่เหนือกว่าความรัก และเมื่อถึงจุดของความนิ่งจริงๆ

ถึงจะยอมเปิดตัวคนรักที่แท้ให้กับเรา

19. บางคน ถ้าใจยังวุ่น ๆ ยังหยุด ยังนิ่งไม่เป็น

ขืนคนที่คู่ควรกับเราโผล่มาตอนนั้น เขาก็อาจพลาดจากเราไป

ไม่อาจเป็นคู่ครองร่วมกันอย่างถาวรได้ฅ

เพ ราะอาจิณณ ก ร ร ม

คือนิสัยของเรายังอาจเป็นตัวทำลายสัมพันธภาพ

กับคู่แท้ของเรา ต่อเมื่อผ่านความเจ็บปวด

เรียนรู้จากความผิดพลาด เห็นจังหวะจะโคนแบบต่างๆ

ของชีวิตมากเข้า พอใจเป็นบุญ

มีความนิ่งพอจะรองรับกับคู่แท้ถาวรได้ เขาถึงจะปรากฏตัว

20. อย่าท้อแท้กับความดีก็แล้วกัน

ที่ผ่านมาในอดีต มองย้อนไปอาจรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเรา

พอเราเปลี่ยนมาอยู่กับกระแสธรรมะ

ความเป็นตัวจริงของเราถึงเริ่มปรากฏ

ซึ่งก็อาจเป็นเหตุให้คู่แท้ของเราปรากฏตัวเช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By adminta
Load More In สอนใจ
Comments are closed.

Check Also

หากวันนี้คุณนั้นต้องเดินทางไปเที่ยวเกาะร้าง ให้คุณเลือกผลไม้ที่คุณชอบติดไปด้วย 1 ชนิด

วันนี้เรามีเกมภาพจิต วิ ท ย ามาให้คุณนั้น ได้ลองเล่นเพื … …