Home สอนใจ ใบลาออกจากเรื่องแย่ๆ ในชีวิต (สละเวลาอ่าน 2 นาที จะเข้าใจมากขึ้น)

ใบลาออกจากเรื่องแย่ๆ ในชีวิต (สละเวลาอ่าน 2 นาที จะเข้าใจมากขึ้น)

0 second read
ปิดความเห็น บน ใบลาออกจากเรื่องแย่ๆ ในชีวิต (สละเวลาอ่าน 2 นาที จะเข้าใจมากขึ้น)
2
3,449

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ที่อย ากให้เพื่อนๆ

ได้อ่านไม่สำคัญว่า มีทรัพย์มากหรือน้อยแต่สิ่งสำคัญคือ

ต้องใช้ให้น้อยต่างหากชีวิตจึงจะมีเหลือ

มากกว่าข าดคนจนยิ่งจน เพร าะทำรวย คนรวยยิ่งรวย เพราะทำจน

ทำตัวให้เป็นปกติ ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นชีวิต

ก็จะเป็นปกติไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้

ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนอาภัพอับโชคที่สุดในโลก

ยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นคนโชคดีที่สุดในโลก

อดทนได้ จงอดทน อดใจได้ จงอดใจ

ไม่อดทนไม่อดใจ เรื่องเล็กจักกล ายเป็นเรื่องใหญ่คนที่มีความสุข

มิใช่คนที่มีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ยิ่งมีความต้องการน้อยลงสมบัติที่มีอยู่เดิม ก็ ดูเหมือนมีมากขึ้น

ความสุขหรือความทุ กข์ของชีวิต

บางครั้งเหมือนการมองผ่ านกระจก

หากกระจกใสสะอาดเมื่อมองสิ่งใดย่อมมีแต่ความสุข

ปราศจากความขุ่นมัวหากกระจกขุ่นมัว

เมื่อมองสิ่งใด แม้เป็นสิ่งเดียวกันก็มีแต่ความทุ กข์ใจ จงจำไว้ว่า

ความสุขอยู่ไม่ไกลเพียงเช็ดกระจกให้ใส

เช็ดใจให้สะอาดเท่านั้นเอง

ทุ กข์อยู่ที่ใจ ทุ กข์ของใครก็ของมันทุ กข์อยู่ที่ใจ

ใครจะเก็บไว้ก็ช่างมันสุขอยู่ที่ใจ

ฉันเก็บมันไว้ทุกวันสุขอยู่ที่ใจ

ฉันจะให้กันและกันฝึก 9 อย่ างนี้

ความทุ กข์จะเข้าไม่ถึงใจเราวิธีการฝึกจิตใจของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน

ให้มีสมาธิและสติอยู่ตลอดเวล าโดยก ูรู

ได้ชี้แนะให้ประชาชนได้ลองฝึกควบคุมจิตใจของตัวเอง

และเมื่อทำได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเองจิตใจ

เราจะได้สงบและไม่เป็นทุ กข์ มาดูกันเลยครับ

1 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

หมายความว่าจงเป็นคนตัวเล็ก

อย่ าเป็นคนตัวใหญ่จงเป็นคนธรรมดา

อย่ าเป็นคนสำคัญเวล ามีอะไรเกิดขึ้น

กับเราอย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป

2 ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

หมายความว่าการสะสมอะไรสักอย่ า งนั้นเป็นภาระไม่มีอะไร

ที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้น

ความดีนอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

3 ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ

หมายความว่าอย่ าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบ

เพ ราะความสมบูรณ์แบบมัน

ไม่มีจริงมีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่า

ความสมบูรณ์แบบมีจริง

4 ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ

หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆหมายความว่า

ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่ าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิ ด

แต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด

เพ ราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเ สี ยหายนั้น

มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ และขุ่นมัว

5 ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติ

ว่า อะไรๆ ก็ผ่ านไปเสมอหมายความว่า

เวล ามีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่ านไป

เวล ามีความทุ กข์ก็ให้รู้ว่า

เดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่ านไปเวล า

มีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้น

ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่ านี้

มันไม่ได้ อยู่กับเราจนวันต า ย

6 ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทา

หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า

เราต้องถูกนินทาแน่นอน ดังนั้น

เมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า “เรามาถูกทางแล้ว”

แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก

คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกากับคำนินทา

ก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกแม้แต่คน

เป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูกคนเป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่

นับประสาอะไรกับคนอื่นถ้าเราห้ามตัวเอง

ไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ค่อยมาคิดว่า เราจะไม่ถูกนินทา

7 ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจาก

ความเป็นข ี้ข้าของเงินหมายความว่า

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รถยนต์ใช้อะไรอยู่

ก็หัดพอใจกับมันนาฬิกาใช้อะไรอยู่

ก็หัดพอใจกับมันเสื้อผ้ าใช้อะไรอยู่

ก็หัดพอใจกับมันการที่คนเรา

จะเลิกเป็นข ี้ข้าเงินได้ต้องเริ่มจากการรู้จัก

เพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมาก

เมื่อไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็

มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

8 ฝึกให้ตัวเองเ สี ยสล

และยอมเ สี ยเปรียบหมายความว่า

การที่คนๆหนึ่งยอมเ สี ยเปรียบผู้อื่นบ้าง

เป็นเรื่องจำเป็นใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง

บ้าเหตุบ้าผลไม่ยอมเ สี ยเปรียบอะไรเลยไม่ช้า คนๆ

นั้นก็จะเป็นบ้าสติแ ต กกล ายเป็นคน

ที่ถูกทุกอย่ างแต่ไม่มีความสุขเพร าะต้องสู้รบกับ

คนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

9 ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

เคยได้ยินไหม คำนี้“อยู่กับปัจจุบัน”

พูดง่ายนะแต่ทำย ากมากๆการอยู่ปัจจุบัน

ก็คือการไม่หลงเข้าไปในความคิดของตน

สติเท่านั้นที่จะเป็นตัวรู้ตัวดู ว่าตอนนี้เราคิด

อะไรอยู่ สังเกตุดูง่ายๆ

• หากเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจนั่นแปลว่า

เรากำลังอยู่กับอดีต

• หากเรากำลังรู้สึกกังวลใจนั่นแปลว่า

เรากำลังอยู่กับอนาคต

• หากเรากำลังรู้สึก ดี และมีความสุขนั่นแปลว่า

เรากำลังอยู่กับปัจจุบัน

พระพุทธเจ้าแนะนำว่า ให้ทำทีละอย่ างโฟกัสทีละงาน

ความทุ กข์จะเข้าไม่ถึงใจเราแน่นอน9 ข้อนี้ลองฝึกกันดูนะค่ะ

เพื่อทางแห่งการพ้นทุ กข์

ไม่อย ากทุ กข์นี่แหละคือการดับทุ กข์ด้วยตัวเอง

ที่มา : postsabaidee

Load More Related Articles
Load More By adminta
Load More In สอนใจ
Comments are closed.

Check Also

หากวันนี้คุณนั้นต้องเดินทางไปเที่ยวเกาะร้าง ให้คุณเลือกผลไม้ที่คุณชอบติดไปด้วย 1 ชนิด

วันนี้เรามีเกมภาพจิต วิ ท ย ามาให้คุณนั้น ได้ลองเล่นเพื … …