Home สอนใจ 5 คำนี้จงจำไว้ให้ดี อย่ากล่าวว่าพ่อแม่เด็ดขา ด ถ้าไม่อย ากชีวิตตกต่ำ

5 คำนี้จงจำไว้ให้ดี อย่ากล่าวว่าพ่อแม่เด็ดขา ด ถ้าไม่อย ากชีวิตตกต่ำ

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 คำนี้จงจำไว้ให้ดี อย่ากล่าวว่าพ่อแม่เด็ดขา ด ถ้าไม่อย ากชีวิตตกต่ำ
7
95,872

ก่อนที่ท่านบูชาสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์และเ ท พเจ้าองค์ใด

สมควรบูชาก่อนอย่างอื่น คือ บิดาและมารดา

หรือ ผู้มีพ ร ะคุณ ของเราเอง อย่าไปมัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่นๆ

เ พราะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่บูชาท่าน

เหล่านี้ก่อน พ่อแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์

เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมาก

พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก

มีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ในการอุทิศบุญแผ่เมตต าทุกครั้ง ให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญ

ส่งให้พ่อกับแม่ก่อน อย่ากล่าวว่าท่าน ด้วย 5คำนี้ เด็ด ข าด ชีวิตจะไม่มีวันเจริญ

เรื่องราวนี้นำมาเตือนลูกๆ สำหรับเรื่องที่บางครั้ง

เราคิดเอาไว้ในใจแต่ก็ไม่ควรให้ท่านได้ยินหา กยังมีชีวิ ตอยู่ ได้แก่

1 อย่า โ ท ษ พ่อแม่ ที่ท่าน บ่น ว่า

ที่พ่อแม่บ่นว่า ก็เ พราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่

เป็นเ พราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่ รักลูกของตนเอง

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง

ไม่มีพ่อแม่คน ไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิชาตบุตร

ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

2 อย่า โ ท ษ พ่อแม่ ย ามท่าน ป่ วย ไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไรจะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดออก

ปานใด พอเราเจ็บไข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอ

ในทันที ท่านจะหาวิธีเยียวย ารักษา

เราในทันที ย ามที่ท่าน ป่วยไข้เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่

หรือว่าเ พราะพ่อแม่ เจ็บป่วย

นานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแลหรือ หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคม

ตราหน้าว่าเป็นลูกอกตัญญู เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

3 อย่า โ ท ษ พ่อแม่ว่า จู้ จี้ จุกจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเราอย่า ตะคอกท่าน

เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ

ให้เก็บห้อง ให้ เ พราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่ จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา

พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้ กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของ ท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

4 อย่าโทษ พ่อแม่ว่า ไร้ความสามารถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์

พ่อแม่คือผู้ให้ ชีวิตทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่าต่อ ว่า พ่อแม่ว่า

สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูด ออกไป

ต่อให้ม้าวิ่ง ไวก็วิ่งตามไปเก็บกลับคืนมาไม่ทัน

แล้วมันจะกลายเป็นตราบา ป ในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

5 อย่าโท ษพ่อแม่ว่าชักช้ า

ย ามพ่อแม่แก่เฒ่าอย่า ด่าทอ ว่าท่านทำอะไร ชักช้า

หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่

ต้องใช้ความรักความอดทนมากเพียงใดในการสอนให้เราเดิน

สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา

ย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรา

มาบัดนี้ร่างกายจึงทรุดโทรมหากวันหนึ่งพ่อแม่แก่ชรา ลง

กำลังวังชาเริ่ม เสื่ อม ถอย จงจำไว้ เห็นพ่อแม่ในวันนี้

ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้าเรื่องกตัญญู ต้องรีบลงมือทำ

หากใครได้ทำผิ ดพลาดไปแล้วก็อย่าลืมขอขมาท่าน

ใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำให้ท่านได้ชื่นใจและภูมิใจกับเรานะ

ส่วนคนไหนที่พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วก็อย่าลืม

ทำบุญอุทิศให้ท่านด้วยนะ

Load More Related Articles
Load More By adminta
Load More In สอนใจ
Comments are closed.

Check Also

26 คำพูดต้องห้าม ตราบใดที่คุณยังเป็น มนุษย์เงินเดือน

1. ทำไม่ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคนไหน ต่างก็อย ากได้ … …